Агробизнис Услуги

Агробизнис Услуги

 

Фокусирани на потребите на земјоделците, АГФТ обезбедува техничка помош во управувањето со фармите. Со обезбедување стратешки и иновативни решенија за нашите клиенти, АГФТ дава акцент на важноста на силното партнерство помеѓу клиентот и компанијата.
АГФТ Агробизнис услугите претставуваат директна поддршка на клиентите кои имаат потреба да додадат вредност на нивните инвестиции и да управуваат со своите земји на одржлив и профитабилен начин.