Дигитално Земјоделство

Дигитално Земјоделство

Фокусирана на потребите на фармерите, AGFT обезбедува техничка помош во управувањето со вашите фарми. Со обезбедување на стратешки иновативни решенија за нашите клиенти, AGFT дава акцент на важноста на партнерствата помеѓу клиентот и компанијата.

 

Услугите за дигитално земјоделство на АГФТ претставуваат директна поддршка за клиентите кои имаат потреба да додадат вредност на нивната инвестиција и да управуваат со нивните земјишта на одржлив и профитабилен начин.

Нудиме три типа на услуги во областа на Дигитално Земјоделство