Бизнис Консалтинг

Консалтинг Услуги

 

Нудиме два типа на советодавни услуги:

Проектни Услуги

Нудиме неколку вида на проектни услуги:

  • Проектен Развој

  • Проектен Менаџмент

Услуги за Бизнис Развој

Нудиме неколку вида на услуги за бизнис развој:

  • Бизнис моделирање

  • Истражување на пазарот

  • Развој и извршување на бизнис стратегии

  • Модел за инвестиции

  • Агробизнис “Due diligence”

  • Развој и стратегија на маркетинг план