Консалтинг

Консалтинг Услуги

 

 

Нудиме два типа на советодавни услуги:

Проектни Услуги

Нудиме неколку вида на услуги за развој на проекти:

  • Еразмус+, Х2020 и подготовка на други регионални и интернационални повици

  • Проектен менаџмент во областа на земјоделството и руралниот развој

  • Проектен менаџмент за развој на земјоделството во интернационални програми

Услуги за Бизнис Развој

Нудиме неколку вида на услуги за бизнис развој:

  • Бизнис моделирање

  • Истражување на пазарот

  • Развој и извршување на бизнис стратегии

  • Модел за инвестиции

  • Агробизнис “Due diligence”

  • Развој и стратегија на маркетинг план