Опрема & Софтвер

Опрема & Софтвер

 

Нашето долгогодишно искуство во дигиталното земјоделство во регионот го привлече вниманието на клучните компании во прецизната земјоделска индустрија. Денес АГФТ е генерален претставник на АгЛидер за Република Македонија и Словенија. Дополнително, АГФТ претставува и обезбедува прецизна опрема од уште две партнерски компании во оваа област, Нетсенс (Италија) и Фарм 21 (Холандија).

АгЛидер Продукти

АгЛидер е компанија со долгогодишно искуство и врвен квалитет на пазарот на прецизно земјоделство. Со седиште во Ејмс, Ајова, САД, АгЛидер нуди производи кои му помагаат на земјоделецот да управува со земјоделските стопанства на поефикасен, попаметен и профитабилен начин.

Низата производи на AgLeader наоѓаат апликација на:

 • Поддршка на одлука во областа на земјоделското производство (СМС-софтвер)
 • Извршување на агротехнолошки операции со голема прецизност (GPS 6000 и GPS 6500)
 • Автоматско управување на земјоделската механизација (SteerCommand & OnTrac3)
 • Контрола на семе (SeedCommand)
 • Контрола на прскање (DirectCommand)

За повеќе информации во врска со производите на АгЛидер, отворете на делот за продукти на нашиот вебсајт или кликнете на брошурата подолу!

Нетсенс Продукти

Нетсенс Срл е компанија основана во 2004 година која произведува професионални временски системи за агрометеорологија, инфо-мобилност и мониторинг на животната средина. Седиштето на компанијата е во Сесто Фиорентино (Фиренца) каде што е направено целиот дизајн, производство и тестирање на метеоролошките станици и временските сензори.

Низата производи на Нетсенс наоѓаат примена во различни сектори како што се:

 • Метеоролошки станици за водечки дилери на италијански автопат
 • Системи за мониторинг за железнички апликации
 • Системи за следење на загадувачи и гасови во експлозивни атмосфери
 • Мрежи на автоматски метеоролошки станици во Италија и во странство
 • Системи за следење на климата во производните погони

За повеќе информации во врска со производите на Нетсенс, отворете на делот за продукти на нашиот вебсајт или кликнете на брошурата подолу!

Фарм21 Продукти

Фарм 21 е компанија која обезбедува сензори за земјоделски одлуки. Нивните производи им помагаат на земјоделците преку давање информации, заштеда на трошоци и подобрување на приносот.

Мрежата Фарм 21 обезбедува:

 • Увид од секое поле
 • Подобар квалитет на податоците
 • Без претпоставување работни задачи
 • Поголем обем на податоци
 • Без слепи точки
 • Брз рентабилност

За повеќе информации во врска со производите на Фарм21, отворете на делот за продукти на нашиот вебсајт или кликнете на брошурата подолу!