Проекти

Portfolio
Проект ЛЕГУМЕС
%d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Дигитализација на фарми во 6-те земји од Западен Балкан
%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
Portfolio
Проект КАРБОНИКА
%d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Проект КОДЕКС
%d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Проект ИКАРУС
%d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Проект Центар за Дигитално Земјоделство (ЦДЗ) – ФИТР
%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be %d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Проект Ситис2030 – Хоризон2020
%d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Проект Agriteach 4.0 – проект Еразмус +
%d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Проект Земјоделство 4.0 – проект Еразмус +
%d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Регионален форум на е-земјоделство, клиент ФАО
%d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Развој на веб-сајт, клиент Платформа за зелен развој
%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%bd
Portfolio
Проект Полирурал, Хоризон 2020
%d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Проект Б-Ферст, Хоризон 2020
%d0%b5%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8
Portfolio
Практики на прецизно земјоделство во Македонија, клиент Поледелство Ерџелија
%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
Portfolio
Промотивно видео, клиент Даталаб
%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%bd
Portfolio
Продукција на видео, слики и развој на вебсајт
%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%bd
Portfolio
Развој на вебсајт и продукција на слики, клиент Хоризонт
%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%bd
Portfolio
Модел за проценка, клиент Карана Корпорација
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
Portfolio
Проект за владата на Република Македонија
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
Portfolio
Анализа на пазарот, клиент Адора Инженеринг
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
Portfolio
Технолошка анализа, клиент RINA Group
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
Portfolio
Развој и пазарна стратегија, клиент ABACO групација
%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%bd
Portfolio
Развој на вебсајт, слики и видео, клиент Рибник Извор
%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b5%d0%bd
Portfolio
Проект Рамас
%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%98%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be