Управување со култури

Управување со култури - Услуги

 

Користењето на услугите за управување со земјоделски култури на АГФТ овозможува стабилно зголемување на приносите на клиентот и доследност во квалитетот на крајните земјоделски производи!

 

Во оваа област, АгФутура нуди четири типа на производи:

Менаџмент на култури базирано на далечинско управување

Продукт 1

Зошто да користите далечинско набљудување?

 • Ни овозможува одлична воздушната перспектива
 • Овозможува да се „видат“  и оние бои над капацитетот на човечката визија
 • Овозможува сите информации да се складираат, управуваат и споделуваат систематски и објективно
 • Ги спојува агрономското знаење и технологија
 • Овозможува глобално пресметување на бројни индекси поврзани со азот
 • Лесен пристап до информации во формат пиксел по пиксел

Прецизно управување на вода во земјоделски култури

Продукт 2

Со оваа услуга неделно го информираме земјоделецот за потребите за вода на секоја култура во секој сектор за наводнување. Овие потреби не се вода за наводнување, туку референца на потребите на културата од која земјоделецот може да направи неделен распоред за наводнување. На овој начин земјоделецот не мора да внесува никакви податоци во системот.

Овој производ ни овозможува да понудиме услуга со висока прецизност која ја проценува променливата доза на наводнување.

Ние исто така нудиме во нашата услуга можност за проценка на потребите за вода за контролирано дефицитно наводнување, на пример во потрага по квалитет, во култури со висока вредност или за оние фарми кои немаат големи количини на вода за наводнување.

Прецизна Исхрана на Растенија

Продукт 3

Нашиот производ за исхрана на растенијата ќе:

 1. Ви помогне да го подобрете приносот додека ги одржувате трошоците!
 2. Ги намали трошоците без намалување на приносот!

Прецизна Заштита на Растенија

Продукт 4

Нашиот производ за прецизна заштита на растенијата ви помага со:

 • Одредување на точното време на штетници во вашите ниви
 • Креирање мапи за подобра заштита
 • Препораки за специфична опрема за заштита на растенијата