Проценка на капацитетот за извоз во винскиот сектор, клиент Analysis and Advisory Group