Развој на вебсајт и продукција на слики, клиент Хоризонт