Services

Консалтинг

spac
Обезбедуваме пакет на услуги кои ја поддржуваат агро-прехранбената индустрија за да постигнат подобри деловни резултати на локалниот и на меѓународниот пазар. Ние им помагаме на интернационалните компании подобро да ги разберат пазарите во Источна Европа и Западен Балкан.

Services

Агро Бизнис

space
Фокусирани на потребите на фармерот обезбедуваме техничка поддршка во управувањето со фармата. Со создавање на стратешки и иновативни решенија по мерка, АгФутура става акцент на важноста на силното партнерство помеѓу клиентот и компанијата.

Services

Маркетинг во Земјоделско-Прехрамбена индустрија

Ние во АгФутура гледаме поинаку кон храната и земјоделските производи. Храната и земјоделските пазари се исклучително динамични и се однесуваат на голем број фактори кои го покриваат речиси секој аспект на човечкиот живот.

Portfolio

Прецизни агротехнички операции според вашата мерка

Оваа група на услуги вклучува софистицирано земање примероци врз основа на сателитски податоци и екстракција на примероци на почва поддржани со најновите хардверски технологии.

Услуги во 3 фази

Различни фази на опслужување во зависност од периодот на вегетација на вашата култура (пред, за време и после вегетациски период)

Придобивки

Дефинирање на управувачки зони на полето
Конфигурација на механизацијата според вистинските податоци на полето
Воведување на варијабилна стапка на апликација при сеидба, ѓубрење, прскање и наводнување
Разбирање на вистинскиот потенцијал и технолошкиот капацитет на вашата фарма

За АгФутура

Ние сме посветени на поддршка на земјоделскиот сектор и прехранбената индустрија со иновативни решенија во областа на прецизно земјоделство, развој на бизнис и маркетинг во земјоделско-прехрамбената индустрија.

Клиенти

Завршени Проекти

Проектни Партнери

Наши Партнери

Соработуваме со клиенти и доставуваме нашите услуги на локалните и меѓународните пазари во сите области на нашето работење.

Новости

Прочитајте ги нашите најнови вести, проекти и промоции во областа на прецизно земјоделство, маркетинг во земјоделско-прехрамбената индустрија и развој на деловни активности.

Препораки

АгФутура Консалтинг

Ние им помагаме на меѓународните компании подобро да ги разберат пазарите во Источна Европа и Западен Балкан и да постигнат успешен влез на пазарот.

Проектен Развој

Нашиот квалификуван персонал обезбедува високо квалитетни услуги во процесот на развој на проектот.

Проектен Менаџмент

Стекнатото искуство на AGFT од долгата листа на проекти создаде значајни вештини за управување со проекти за извршување на најсложените проекти.

Моделирање на бизнис и инвестиции

Дизајн на деловни и инвестициски модели со доставување клучни параметри.
Portfolio

Развој на деловна стратегија

Ние им помагаме на нашите клиенти да развијат и воведат успешни брендови за храна на локалниот и меѓународниот пазар.

Истражување на пазари

Нашите вештини во бизнисот, економијата и науката за податоци ни овозможуваат да обезбедиме услуги за истражување на пазарот што ќе му помогнат на вашиот бизнис!

Агро Бизнис "Due Diligence"

Оваа услуга е специјално дизајнирана да одговори на потребите на земјоделскиот, деловниот и банкарскиот сектор.

АгФутура Агро Бизнис

Со обезбедување стратешки и иновативни решенија за нашите клиенти, АГФТ дава акцент на важноста на силното партнерство помеѓу клиентот и компанијата.

Прецизно Земјоделство

Прецизното Земјоделство претставува иновативен начин на управување со фармата овозможувајќи оптимизирање на земјоделските ресурси засновано на безбедно собирање податоци преку дигитални алатки.

Мој Агроном

Мој Агроном претставува апликативно решение за интероперабилни конфигурации на ИоТ кои обезбедуваат веродостојни податоци за следење и советодавно работење од мали и големи размери.

Опрема & Софтвер

Нашето долгогодишно искуство во прецизно земјоделство во регионот го привлече вниманието на клучните компании во прецизната земјоделска индустрија.
Portfolio

Проценка на бизнис на фарма

АГФТ обезбедува услуга за земјоделска технологија и економска проценка за различни големини на земјоделски деловни модели во широк спектар на земјоделски подсектори.

Услуги за управување со земјоделски култури

Користењето на АГФТ  услугите за управување со земјоделски култури се овозможува стабилно зголемување на приносот на клиентот и постојан квалитетот на крајните земјоделски производи!

Два типа на производи

Два типа на производи во областа на земјоделското инженерство: Оптимално портфолио и Програма за исхрана на растенијата.

Маркетинг во Земјоделско-Прехрамбена индустрија

Форма на маркетинг во кој прехранбените производи користат општи пристапи за маркетинг како и другите производи и услуги на пазарот.

Развој на стратегија за маркетинг

Развој на маркетинг стратегија за вашиот бизнис!

Развој на маркетинг план

Изработка на маркетинг план за вашиот бизнис!

Маркетинг стратегија и извршување на маркетинг план

Контрола и преглед на веќе развиената маркетинг стратегија и маркетинг план и неговото извршување.

Portfolio

Рекламирање на храна во земјоделско-прехрамбена индустрија

Користење на различни алатки и платформа за промовирање на вашиот бизнис!

Развојни услуги

Нашиот тим експерти ќе ви помогне да ја креирате вашата страница на брз, ефикасен, креативен и пред се пристапен начин.

Услуги за дизајн

Нашиот тим експерти ќе посветат посебно внимание на брендирањето, креативната содржина, видео, аудио и фото производство дизајнерската фаза на вашата веб-страница.