Иднината На Земјоделството: Дигитализација На Фармите Во Република Северна Македонија

Датум: 11.06.24

Објавено од : AgFutura

Како дел од проектот „Дигитализација на фармите во земјите од Западен Балкан“, тимот на АгФутура Технологии посети неколку фарми во Република Северна Македонија каде веќе е воведена напредна технологија во традиционалното земјоделство. Овој проект е заеднички потфат на Активноста на УСАИД Партнерства за економски раст (спроведена од The Palladium Groupи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Директорката на УСАИД во Северна Македонија, Џери Дајбл, ги посети фармите пионери во имплементацијата на Системот за Далечинско Земјоделско Следење и Советување – РАМАС.

  • Фармата на Русе Милосављев

Почнавме на фармата на Русе Милосављев, каде што го користевме Mavic 3 Multispectral дрон за мониторинг на полето. Оваа напредна технологија ни помогна да создадеме детални извештаи со NDVI записи (Индекс на Нормализирана Разлика на Вегетација). Овие записи се клучни за оценка на здравјето и нутритивната состојба на јачменот. Споредувајќи податоци во текот на неколку месеци, можевме да ги следиме промените во нутритивната состојба на јачменот, обезбедувајќи вредни информации за подобро управување со посевите.

  • Фармата на Саша Митрев

Следна за посета беше фармата на Саша Митрев, каде што ги презентиравме активностите спроведени таму. Користејќи NDVI записи, го демонстриравме нутритивниот и здравствениот статус на посевите. Значаен дел од нашата презентација беше фокусиран на наводнување, покажувајќи како прецизното управување со водата може да го подобри здравјето и приносот на посевите. Оваа сесија имаше за цел да го обезбеди Саша со знаење за оптимизирање на земјоделските операции користејќи дигитални алатки.

  • Лозјето на Филип Камчев

Нашата последна посета беше на лозјето на Филип Камчев. Тука, го користевме Mavic 3 Multispectral дронот за создавање на карта за здравје на посевите, нудејќи детален преглед на моменталната состојба на лозјето. Ги дискутиравме наодите и ги истакнавме идните управувачки активности за подобрување на здравјето и продуктивноста на лозовите насади. Пристапот базиран на податоци обезбеди патоказ за подобрување на квалитетот на грозјето и одржливоста на лозјето.

Овие посети го покажаа потенцијалот на дигиталната технологија во земјоделството. Со интегрирање на дронови и напредна анализа на податоци, земјоделците во Северна Македонија можат да постигнат повисока ефикасност, подобро здравје на посевите и поодржливи земјоделски практики. Проектот Дигитализација на Фармите во земјите од Западен Балкан отвора пат за нова ера во земјоделството, каде традицијата се сретнува со иновацијата креирајќи подобра иднина.

✶✶ Во октомври 2023 година започна проектот „Дигитализација на фармите во земјите од Западен Балкан “ за да промовира одржливи земјоделски практики во Балканскиот регион преку имплементација на дигитални решенија за модерно земјоделство. Спроведен од АгФутура Технологии, проектот има цел да обезбеди вредни сознанија, да поттикне воведување на најдобрите практики и да ја зголеми ефикасноста на управувањето со фармите. Со намалување на загубите и трошоците, зголемување на приносите и максимизирање на профитите, иницијативата се стреми да придонесе за вкупниот напредок на земјоделството во Западен Балкан. Проектот е поддржан од Активноста на УСАИД Партнерства за економски раст (спроведена од Palladium Group) и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

image-block

image-block

image-block

image-block

image-block

image-block

image-block

image-block

image-block

image-block

image-block

image-block

Можеби ќе ве интересира

?>